1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Học sinh
  5. Học sinh muốn mua khóa học phải làm thế nào?

Học sinh muốn mua khóa học phải làm thế nào?

Học sinh có thể củng cố kiến thức với kho bài giảng và khóa học phong phú, chất lượng ngay trên EMIS Ôn tập theo hướng dẫn sau:

  1. Tại mục Tự học, học sinh chọn khóa học/ bài giảng/ học liệu mình muốn mua.
  2. Học sinh tham khảo thông tin khóa học, chọn Đăng ký học để mua khóa học.
  3. Phần mềm sẽ tạo đơn hàng, học sinh kiểm tra thông tin và chọn Đăng ký học.
  4. Xác nhận Tạo đơn đăng ký trước khi tiến hành thanh toán.
  5. Học sinh nhờ Phụ huynh thanh toán để kích hoạt khóa học và bắt đầu học tập.
Cập nhật 07/07/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ