1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tại sao tôi không nhận được thông báo ứng dụng SISAP khi giáo viên, nhà trường đăng thông báo, tin tức?

Tại sao tôi không nhận được thông báo ứng dụng SISAP khi giáo viên, nhà trường đăng thông báo, tin tức?

Do khi tải và cài đặt ứng dụng SISAP, phụ huynh không nhấn Cho phép ứng dụng gửi thông báo. Phụ huynh cài đặt lại cho phép ứng dụng gửi thông báo như sau:

Với hệ điều hành iOS (iphone, ipad)
  1. Anh/chị vào Cài đặt, chọn Thông báo
  2. Chọn đến ứng dụng SISAP Phụ huynh, chọn Cho phép thông báo
Với hệ điều hành Android (Samsung, LG, Xiaomi, OPPO, Huawei…)
  1. Anh/chị vào Cài đặt, chọn Ứng dụng

  2. Chọn đến ứng dụng SISAP Phụ huynh\Thông báo
  3. Nhấn cho phép Hiển thị thông báo

Cập nhật 20/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ