1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117.01
 5. Phụ huynh mong muốn đăng ký khoản thu trên SISAP để kế toán cập nhật nhanh thông tin vào danh sách thu tiền

Phụ huynh mong muốn đăng ký khoản thu trên SISAP để kế toán cập nhật nhanh thông tin vào danh sách thu tiền

 • Từ phiên bản R117.01: Cho phép kế toán lập các đợt đăng ký và gửi thông báo đến phụ huynh để phụ huynh tự đăng ký khoản thu trên SISAP, đồng thời nhanh chóng cập nhật thông tin vào danh sách thu tiền.

Các bước thực hiện:

Để lập các đợt đăng ký khoản thu cho phụ huynh, kế toán cần phải lập danh sách các khoản phải thu (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

 1. Nhấn Lập đợt đăng ký khoản thu/Lập đợt mới
 2. Khai báo các thông tin trên đợt đăng ký khoản thu
  • Hạn đăng ký: hạn cho phép phụ huynh tự đăng ký các khoản thu tự nguyện trên SISAP.
  • Tên đợt thu đăng ký, Phạm vi (Toàn trường/Khối/Lớp)
  • Phần mềm tự động lấy lên danh sách các khoản thu tự nguyện theo phạm vi anh/chị đã chọn ở trên. Tích chọn các khoản thu cho phép phụ huynh đăng ký.
   Đồng thời nhập Ghi chú (nếu cần)

  • Sau khi hoàn tất nhấn Lập đợt đăng ký
  • Chú ý: Khi lập đợt đăng ký thành công, phần mềm sẽ tự động gửi thông báo đến phụ huynh trên ứng dụng SISAP.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ