1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R116_30/07/2021
 5. Kế toán muốn tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu để báo cáo đơn vị chủ quản

Kế toán muốn tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu để báo cáo đơn vị chủ quản

 • Từ phiên bản R116: Kế toán có thể tổng hợp số liệu thu theo các nguồn thu để báo cáo đơn vị chủ quản

Các bước thực hiện

I. Sở giáo dục

 1. Chọn Báo cáo/Ban hành mã thống kê Khoản thu. Tại đây phần mềm mặc định mang đi một số mã thống kê khoản thu. Tuy nhiên, anh chị thực hiện Thêm, chỉnh sửa, xóa mã thống kê khoản thu đúng với thực tế đơn vị.
 2. Chọn Thêm mã thống kê và khai báo Tên khoản thumã thống kê khoản thu, nguồn thu sự nghiệp và diễn giải (Nếu có) để thêm mã thống kê.
 3. Tích chọn mã thống kê cần ban hành, nhấn Ban hành mã thống kê, nhấn Ban hành để ban hành mã thống kê.

II. Phòng giáo dục

 1. Chọn Báo cáo/Ban hành mã thống kê Khoản thu Sau khi Sở giáo dục ban hành mã thống kê khoản thu, PGD sẽ nhận được thông báo và tự động cập nhật vào danh sách mã thống kê khoản thu của PGD. Tuy nhiên, PGD có thể thực hiện thêm mới mã thống kê phù hợp với thực tế đơn vị.
 2. Chọn Thêm mã thống kê và khai báo Tên khoản thumã thống kê khoản thu, nguồn thu sự nghiệp và diễn giải (Nếu có) để thêm mã thống kê
 3. Nhấn Lưu hoặc Lưu và Thêm để Lưu và thêm mới mã thống kê khoản thu khác.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

III. Trường

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Ban hành mã thống kê khoản thu
 2. Tại đây, phần mềm sẽ mặc định mang đi các khoản thu của trường mà anh chị khai báo tạidanh sách khoản thu và mã thống kê khoản thu tương ứng đơn vị chủ quản đã ban hành.
 3. Chọn mã thống kê tương ứng với từng khoản thu tại trường. Nguồn thu được hiển thị như dưới đây. Lưu ý:Đối với các trường trực thuộc SGD (Trường liên cấp, THPT) sẽ nhận ban hành mã thống kê từ SGD.Đối với các trường trực thuộc PGD (Mầm non, tiểu học, THCS) sẽ nhận ban hành mã thống kê từ PGD.
 4. Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu
 5. Lưu ý: Số liệu thống kê từ SGD/PGD sẽ lấy theo mã thống kê đã ban hành.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ