1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R116_30/07/2021
  5. Kế toán mong muốn có dòng tổng cộng trong lịch sử thu tiền xem nhanh tổng tiền học sinh đó đã nộp xem có đầy đủ hay chưa.

Kế toán mong muốn có dòng tổng cộng trong lịch sử thu tiền xem nhanh tổng tiền học sinh đó đã nộp xem có đầy đủ hay chưa.

  • Trước phiên bản R116: Kế toán theo dõi lịch sử thu tiền và lọc theo từng học sinh để xem thông tin thu tiền của học sinh đó. Tuy nhiên, để biết tổng cộng số tiền đã thu tất cả đợt thu của học sinh, kế toán phải thực hiện bằng tay và mất nhiều thời gian.
  • Từ phiên bản R116: Kế toán có thể theo dõi nhanh tổng cộng số tiền học sinh đã nộp trong lịch sử thu tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn Lịch sử thu tiền, phần mềm hiển thị lịch sử thu tiền của học sinh đã thu đủ, chưa thu đủ.
  2. Tích chọn học sinh nào, phần mềm hiển thị lịch sử thu của học sinh đó.
  3. Tổng cộng số tiền đã nộp của học sinh được hiển thị như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ