1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R116_30/07/2021
 5. Kế toán mong muốn có danh sách học sinh được chuyển tiền ăn thừa sang tháng sau để phụ huynh ký nhận đã được trừ tiền

Kế toán mong muốn có danh sách học sinh được chuyển tiền ăn thừa sang tháng sau để phụ huynh ký nhận đã được trừ tiền

 • Từ phiên bản R116: Kế toán có thể xuất danh sách học sinh được chuyển tiền ăn thừa sang tháng sau để phụ huynh ký nhận đã được trừ tiền

Các bước thực hiện

In bảng kê trả lại

Để in bảng kê trả lại có thông tin học sinh được chuyển tiền ăn thừa sang tháng sau và phụ huynh ký nhận đã được trừ tiền, anh chị thực hiện như sau:

 • Sau khi đã Chốt đợt thu, anh/chị nhấn Máy in và khai báo các tham số để in bảng kê trả lại.
 • Tổng hợp báo cáo theo lớp hoặc chi tiết theo học sinh
 • Chọn phạm vi Toàn trường/Khối/Lớp. Trường hợp chọn phạm vi Khối/lớp thì chọn khối hoặc lớp tương ứng.
 • Chọn xem báo cáo theo Khoản thu hoặc Nhóm khoản thu. Chọn khoản thu phù hợp với nhu cầu xuất bảng kê..
 • Anh chị có thể Tùy chỉnh chân chữ ký để thêm chân chữ ký cho bảng kê.
 • Nhấn Đồng ý để in bảng kê.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ