1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R116_30/07/2021
 5. Kế toán mong muốn thu được các khoản thu mỗi học sinh có mức thu khác nhau.

Kế toán mong muốn thu được các khoản thu mỗi học sinh có mức thu khác nhau.

 • Từ phiên bản R116: Sau khi lập đợt thu, kế toán có thể lấy số tiền từ đợt thu trước, chọn theo từng khoản thu và thu được các khoản thu của các học sinh có mức thu khác nhau, tiết kiệm thời gian, thao tác và dễ theo dõi.

Các bước thực hiện:

I. Sao chép dữ liệu đợt thu trước
Trường hợp, trong đợt thu trước, kế toán đã có sẵn thông tin các khoản thi của học sinh và muốn sao chép nhanh thông tin lên đợt thu mới, anh chị thực hiện như sau:

 1. Nhấn vào Tiện ích, chọn Sao chép dữ liệu đợt thu trước.
 2. Chọn Phạm vi và Chọn khoản thu muốn sao chép dữ liệu đợt thu trước
 3. Trường hợp đơn giá thay đổi mà số lượng đăng ký không đổi, tại mục Sao chép, tích chọn Số lượng đăng ký. Trường hợp số lượng đăng ký và đơn giá không thay đổi so với đợt thu trước, tích chọn Cả số lượng đăng ký và đơn giá.
 4. Nhấn Xác nhận để sao chép dữ liệu đợt thu.

II. Tùy chỉnh tiện ích
Để chọn hiển thị nhanh các tiện ích thường sử dụng, anh/chị thực hiện:

 1. Vào Tùy chỉnh tiện ích, tích chọn các tiện ích thường sử dụng để hiển thị tại công cụ tiện ích và bỏ tích chọn với các tiện ích không sử dụng để ẩn khỏi công cụ tiện ích.
 2. Cũng tại đây, anh/chị có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các tiện ích để tiện thao tác trong quá trình sử dụng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ