1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R116_30/07/2021
  5. Kế toán mong muốn hủy thu tiền nhiều học sinh thu tiền cùng ngày

Kế toán mong muốn hủy thu tiền nhiều học sinh thu tiền cùng ngày

  • Trước phiên bản R116: Kế toán có thể hủy thu tiền theo từng học sinh hoặc hủy thu tiền nhanh cho cả lớp. Tuy nhiên, để hủy thu tiền của nhiều học sinh trong lóp, kế toán phải thực hiện thao tác với từng học sinh, gây mất nhiều thời gian do phải tìm thông tin của từng học sinh đó.
  • Từ phiên bản R116: Kế toán có thể hủy thu tiền của nhiều học sinh thu tiền cùng ngày, tiết kiệm thời gian tìm thông tin của từng người.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Khoản thu\Thu tiền\Thu theo học sinh
  2. Chọn thời gian thu tiền để lọc danh sách học sinh đã thu
  3. Nhấn vào tên học sinh để xem lịch sử thu tiền của học sinh đó
  4. Tích chọn các học sinh muốn hủy thu tiền, nhấn Hủy thu tiền để hủy thu cho các học sinh đã chọn trong danh sách

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ