1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. In danh sách mượn quá hạn chưa trả như thế nào?

In danh sách mượn quá hạn chưa trả như thế nào?

Trả lời:

Để in Danh sách phiếu mượn trả quá hạn, CBTV thực hiện theo 1 trong 2 cách như sau:

Cách 1: In tại chức năng Báo cáo

 • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC01: Danh sách mượn quá hạn chưa trả
 • Nhấn đúp chuột vào tên báo cáo hoặc nhấn Xem để xem báo cáo
 • Khai báo các tham số báo cáo để chọn các phiếu mượn quá hạn chưa trả
  • Đến ngày: Khoanh vùng danh sách quá hạn chưa trả tính đến ngày đã chọn
  • Đối tượng: Thống kê danh sách theo các đối tượng bạn đọc: Học sinh, Giáo viên hoặc Tất cả
  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra kết quả.

Cách 2: In tại màn hình Quản lý mượn trả

 • Tại màn hình Quản lý mượn trả, nhấn vào Biểu tượng máy in, chọn Danh sách phiếu mượn trả quá hạn.
 • Khai báo các tham số báo cáo để chọn các phiếu mượn quá hạn chưa trả
  • Đến ngày: Khoanh vùng danh sách quá hạn chưa trả tính đến ngày đã chọn
  • Đối tượng: Thống kê danh sách theo các đối tượng bạn đọc: Học sinh, Giáo viên hoặc Tất cả
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra kết quả.
Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ