1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Thiết lập số ngày mượn tối đa cho học sinh và giáo viên như thế nào?

Thiết lập số ngày mượn tối đa cho học sinh và giáo viên như thế nào?

Trả lời:

Số ngày mượn tối đa được thiết lập theo quy định của đơn vị đối với từng loại đối tượng bạn đọc, giúp CBTV quản lý sách mượn quá hạn của bạn đọc

Các bước thực hiện:

  1. Nhấn Hệ thống\Thiết lập\Số ngày mượn tối đa .
  2. Tùy theo quy định đơn vị, anh/chị có thể nhập số ngày mượn tối đa đối với từng đối tượng (học sinh/giáo viên) vào ô tương ứng. Hoặc nhấn dấu +/- để tăng/giảm số ngày.
  3. Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 13/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ