1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Bổ sung thông tin biên mục sách từ tệp excel vào biên mục đã khai báo như thế nào?

Bổ sung thông tin biên mục sách từ tệp excel vào biên mục đã khai báo như thế nào?

Trả lời:

Nếu đơn vị đang quản lý biên mục bằng tệp excel, anh chị có thể nhập khẩu để quản lý tiếp trên phần mềm.

Có 2 cách nhập khẩu:

Nhập khẩu thêm mới: Thêm mới các biên mục đang quản lý trên excel vào quản lý tiếp trên phần mềm.

Nhập khẩu cập nhật: Bổ sung thông tin các biên mục đã có trên phần mềm.

  • Vào Hệ thống/Biên mục, nhấn Nhập khẩu để thực hiện nhập khẩu từ tệp hiện có của đơn vị.
  • Nếu CBTV muốn bổ sung thông tin vào biên mục đã có trên phần mềm, chọn Nhập khẩu cập nhật. Nhấn Xuất khẩu tệp excel để tải xuống tệp chứa dữ liệu biên mục đang quản lý trên phần mềm. Thực hiện bổ sung thông tin vào tệp và tải lên phần mềm khi hoàn tất.
  • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách biên mục không nằm trong sheet đầu tiên, CBTV chọn lại sheet danh sách biên mục.
  • Dòng tiêu đề DS là dòng thứ: Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, CBTV chọn lại dòng chứ tiêu đề của danh sách.
  • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu trên tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu.
  • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả nhập khẩu gồm: Tổng số bản ghi, số bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ. Trong trường hợp tệp nhập khẩu bị lỗi anh/chị kiểm tra lại thông tin các bản ghi phần mềm báo lỗi để thực hiện nhập khẩu lại.
  • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ.
Cập nhật 17/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ