1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Muốn xem chi tiết thông tin bạn đọc tại chỗ và thông tin sách được mượn đọc tại chỗ thì làm thế nào?

Muốn xem chi tiết thông tin bạn đọc tại chỗ và thông tin sách được mượn đọc tại chỗ thì làm thế nào?

Trả lời:

Để theo dõi chi tiết thông tin bạn đọc tại chỗ và sách được mượn đọc tại chỗ, anh/chị vui lòng lựa chọn hình thức ghi nhận bạn đọc tại chỗ chi tiết theo quyển sách.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hệ thống/Thiết lập/Bạn đọc tại chỗ
 2. Lựa chọn hình thức ghi mượn cho học sinh và giáo viên: Ghi chi tiết mượn theo quyển sách
 3. Để ghi nhận thông tin học sinh và sách được mượn, anh chị thực hiện như sau:
  • Nhấn Thêm lượt đọc tại chỗ để ghi nhận lượt đọc
  • Nhập tìm kiếm tên bạn đọc hoặc quét mã thẻ để khai báo thông tin bạn đọc
  • Tìm kiếm số ĐKCB hoặc quét mã vạch để thêm sách vào danh sách đọc tại chỗ
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.
  • Thông tin lượt đọc tại chỗ chưa chính xác có thể Sửa hoặc xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng Sửa/Xóa tương ứng.
 4. Để ghi nhận thông tin giáo viên và sách được mượn, anh chị thực hiện như sau:
  • Nhập tìm kiếm tên bạn đọc hoặc quét mã thẻ để khai báo thông tin bạn đọc
  • Tìm kiếm số ĐKCB hoặc quét mã vạch để thêm sách vào danh sách đọc tại chỗ
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.
  • Thông tin lượt đọc tại chỗ chưa chính xác có thể Sửa hoặc xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng Sửa/Xóa tương ứng.
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ