1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Thiết lập và tổ chức tiết học thư viện như thế nào?

Thiết lập và tổ chức tiết học thư viện như thế nào?

Trả lời:

Để thiết lập và tổ chức Tiết đọc thư viện, CBTV thực hiện như sau:

 1. Thiết lập Tiết đọc thư viện
 • Phần mềm đã tự động mặc định thiết lập tổ chức Tiết đọc thư viện đối với đơn vị cấp tiểu học.
 • Các đơn vị khác có nhu cầu tổ chức tiết đọc thư viện vui lòng thiết lập theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Vào Hệ thống\Thiết lập\Bạn đọc tại chỗ và tích chọn Tổ chức tiết học tại thư viện.
  • Cách 2: Vào Mượn trả\Bạn đọc tại chỗ, chọn Thiết lập đọc tại chỗ.

2. Tổ chức Tiết đọc thư viện

 • Để thêm thêm tiết đọc thư viện, vào Mượn Trả\Bạn đọc tại chỗ\Lớp có tiết đọc thư viện.
 • Nhấn Thêm tiết đọc thư viện.
 • Khai báo các thông tin: Lớp, Tiết học, Ngày học, Sĩ số tham gia, Hình thức thống kêLoại sách (nếu có).
 • Nhấn Lưu để thêm tiết đọc.

3. Sửa thông tin tiết đọc thư viện

Để sửa thông tin tiết đọc thư viện, CBTV thực hiện như sau

 • Trường hợp anh chị muốn sửa thông tin tiết đọc đã khai báo, nhấn đúp vào bản ghi hoặc nhấn biểu tượng Bút xanh tương ứng tên bản ghi
 • Trường hợp muốn xóa tiết đọc đã thêm do thông tin chưa chính xác hoặc không có nhu cầu theo dõi, nhấn biểu tượng Thùng rác tương ứng với tên bản ghi
Cập nhật 14/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ