1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để trả sách nhanh theo nhan đề?

Làm thế nào để trả sách nhanh theo nhan đề?

Trả lời:

Để xử lý trả sách cho bạn đọc và nhập sách vào thư viện, CBTV có thể thực hiện theo 2 cách:

  • Trả sách theo bạn đọc: Sử dụng số phiếu mượn của bạn đọc để trả sách
  • Trả sách theo sách: Sử dụng sách được trả để trả sách mà không biết sách đó thuộc phiếu mượn nào (Trả sách theo nhan đề)

Khi CBTV thực hiện trả sách mà không có thông tin bạn đọc hoặc không biết sách đó thuộc phiếu mượn nào, anh chị thực hiện như sau:

  • Nhấn Mượn trả/Theo đầu sách hoặc Mượn trả/Trả sách/Tích chọn Trả sách theo Sách
  • Khai báo sách được trả bằng cách nhập Nhan đề/Số ĐKCB/Quét mã vạch
  • Khai báo tình trạng sách tương ứng
  • Trường hợp muốn bỏ sách đã chọn trong tranh sách trả sách, nhấn Biểu tượng thùng rác để xóa sách khỏi danh sách trả (Nếu có)
  • Nhấn Trả sách để hoàn tất.
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ