1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để sửa số đăng ký cá biệt của sách?

Làm thế nào để sửa số đăng ký cá biệt của sách?

Trả lời: 

Khi CBTV muốn sửa số ĐKCB của sách, anh/chị thực hiện như sau:

  • Chọn Xem theo số ĐKCB, nhấn đúp vào Số ĐKCB của sách cần sửa
  • Sửa Số ĐKCB theo nhu cầu của đơn vị
  • Nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ