1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để sửa số đăng ký cá biệt của sách?

Làm thế nào để sửa số đăng ký cá biệt của sách?

Trả lời: 

Khi CBTV muốn sửa số ĐKCB của sách, anh/chị thực hiện như sau:

  • Vào Sách\Danh sách sách, vào Xem theo số ĐKCB.
  • Tại dòng sách cần sửa, nhấn chuột vào cột Số ĐKCB.
  • Sửa Số ĐKCB theo nhu cầu của đơn vị, nhấn Lưu để hoàn tất.
Cập nhật 13/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ