1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Muốn theo dõi lịch sử mượn trả của một đầu sách thì làm thế nào?

Muốn theo dõi lịch sử mượn trả của một đầu sách thì làm thế nào?

Trả lời: 

Để xem lịch sử mượn sách, CBTV thực hiện như sau:

  • Vào Sách\Danh sách sách. Chọn Xem theo số ĐKCB
  • Nhấn vào Nhan đề của sách cần xem, anh/chị có thể xem các thông tin lịch sử mượn sách: Ngày mượn, Số chứng từ, Người mượn.
Cập nhật 13/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ