1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khi khai báo sách ban đầu, làm thế nào để sửa thông tin sách trong danh sách sách đã khai báo?

Khi khai báo sách ban đầu, làm thế nào để sửa thông tin sách trong danh sách sách đã khai báo?

Trả lời:

Khi cần sửa lại thông tin sách trong danh sách khai báo sách ban đầu để đúng với thực tế quản lý tại đơn vị, anh chị thực hiện sửa các bản ghi tương ứng như sau:

  • Vào Tổng quan\Khai báo sách ban đầu\Thực hiện.
  • Chọn nhóm loại sách và sách cần chỉnh sửa thông tin. Nhấn vào ô chứa nội dung sách cần sửa, thực hiện sửa lại thông tin chính xác.
  • Nhấn Lưu để lưu lại danh sách đã chỉnh sửa.
    Lưu ý: Anh/chị không thể sửa/xóa những loại sách đã phát sinh dữ liệu (Ví dụ đã được kiểm kê).
Cập nhật 13/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ