1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Ôn luyện trực tuyến
 6. Phụ huynh làm thế nào để xem danh sách bài tập, kết quả bài làm, lời giải, đáp án bài tập của con?

Phụ huynh làm thế nào để xem danh sách bài tập, kết quả bài làm, lời giải, đáp án bài tập của con?

Phụ huynh xem nhanh danh sách bài tập được giao của con để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc con làm và nộp bài tập đúng hạn.

 1. Đăng nhập vào SISAP (Xem hướng dẫn tại đăng ký/đăng nhập tại đây)
 2. Trên giao diện thông tin con, phụ huynh chọn Ôn tập trực tuyến
 3. Tại đây, phụ huynh theo dõi các bài tập sắp hết hạn cần nộp của con tại phần Bài tập con cần nộp. Phụ huynh cham Xem tất cả để xem toàn bộ danh sách bài tập của con.
  Trường hợp con đã làm và nộp hết bài tập được giao, ứng dụng hiển thị như sau, phụ huynh chạm Danh sách bài tập để xem toàn bộ danh sách bài tập của con.
 4. Tại đây phụ huynh theo dõi dược danh sách bài tập Chưa nộp, Đã nộp, Hết hạn của con. Nhấn vào từng bài tập để xem chi tiết về bài tập, tài liệu đính kèm, bài làm, tiến độ làm bài, đáp án, kết quả bài làm, thứ hạng của con.
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ