1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. SISAP - Phụ huynh
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Ôn luyện trực tuyến
 6. Phụ huynh làm thế nào để xem thông tin tài khoản EMIS Ôn tập cho con?

Phụ huynh làm thế nào để xem thông tin tài khoản EMIS Ôn tập cho con?

Trên SISAP, Phụ huynh có thể liên kết với tài khoản EMIS Ôn tập (nếu con đã có tài khoản) và xem các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, tình hình ôn luyện trực tuyến của con.

Phụ huynh vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác

I. Phụ huynh liên kết với tài khoản EMIS Ôn tập của con

II. Phụ huynh liên kết với tài khoản EMIS Ôn tập của con

 1. Sau khi đăng ký tài khoản SISAP (xem hướng dẫn đăng nhập tại đây), Phụ huynh chọn dịch vụ Ôn tập trực tuyến, nhấn Liên kết ngay
 2. Nhập số điện thoại con đã sử dụng để đăng ký tài khoản EMIS Ôn tập
  • TH1: Số điện thoại con sử dụng để đăng ký tài khoản EMIS Ôn tập trùng với số điện thoại phụ huynh đăng nhập vào SISAP
   • Ứng dụng hiển thị tài khoản các con trùng với số điện thoại phụ huynh đăng nhập
   • Tích chọn tài khoản con cần liên kết, nhấn Liên kết
  • TH2: Số điện thoại con sử dụng để đăng ký tài khoản EMIS Ôn tập khác với số điện thoại phụ huynh đăng nhập vào SISAP
   • Phụ huynh nhập mã OTP được gửi về số điện thoại con sử dụng để đăng ký tài khoản EMIS Ôn tập
   • Ứng dụng hiển thị tài khoản các con theo số điện thoại anh/chị vừa nhập
   • Tích chọn tài khoản con cần liên kết, nhấn Liên kết
II. Phụ huynh xem thông tin tài khoản EMIS Ôn tập của con

II. Phụ huynh xem thông tin tài khoản EMIS Ôn tập của con

Trên ứng dụng SISAP, Phụ huynh có thểm xem thông tin tài khoản đăng nhập EMIS Ôn tập của con hoặc có thể cài đặt lại mật khẩu trường hợp con quên mật khẩu đăng nhập. Phụ huynh thực hiện như sau:

 1. Trên giao diện thông tin con, phụ huynh chọn Ôn tập trực tuyến
 2. Nhấn vào biểu tượng “ba chấm”, chọn Thông tin tài khoản.
 3. Tại đây, anh/chị theo dõi được thông tin tài khoản của con và thông tin liên kết phụ huynh khác (thông tin phụ huynh khác đang liên kết với tài khoản con để theo dõi tình hình ôn tập của con)
  Trường hợp muốn thay đổi thông tin con: mật khẩu đăng nhập Ôn tập trực tuyến/ Ngày sinh của con, phụ huynh nhấn Chỉnh sửa
 4. Nhập lại thông tin con cần thay đổi, nhấn Lưu chỉnh sửa
  • Trường hợp phụ huynh cho rằng có người lạ biết mật khẩu đăng nhập Ôn tập trực tuyến của con thì phụ huynh nên đăng xuất tài khoản của con ra thiết bị khác bằng cách nhấn Đăng xuất khỏi các thiết bị khác
Cập nhật 02/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ