1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm MISA EMIS

Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm MISA EMIS

Anh/chị vui lòng nhấn biểu tượng mũi tên để xem nội dung chi tiết

I. EMIS KHOẢN THU
  1. Phim hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây
  2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây
II. EMIS HỌC SINH
Cấp học Phim hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Cấp Mầm non Xem tại đây Xem tại đây
Cấp Tiểu học Xem tại đây Xem tại đây
Cấp THCS/THPT Xem tại đây Xem tại đây
III. EMIS TUYỂN SINH
Phim hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Nhà trường Xem tại đây Xem tại đây
Phụ huynh Xem tại đây Xem tại đây
IV. EMIS THỜI KHÓA BIỂU
  1. Phim hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây
  2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây
V. EMIS THIẾT BỊ
Phim hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Cán bộ Thiết bị Xem tại đây Xem tại đây
Giáo viên Xem tại đây Xem tại đây
VI. EMIS THƯ VIỆN (V2)
  1. Phim hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây
  2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Xem tại đây
VII. SISAP PHỤ HUYNH
Phim hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Dịch vụ chia sẻ thông tin Nhà trường – Phụ huynh +Cấp Mầm non: Xem tại đây
+ Cấp Tiểu học: Xem tại đây
+Cấp THCS/THPT: Xem tại đây
Xem tại đây
Thanh toán tiền học trực tuyến Xem tại đây Xem tại đây
VIII. SISAP GIÁO VIÊN
Phim hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Cấp Mầm non Xem tại đây Xem tại đây
Cấp Tiểu học Xem tại đây Xem tại đây
Cấp THCS/THPT Xem tại đây Xem tại đây
IX. PHÒNG GIÁO DỤC/SỞ GIÁO DỤC
Cập nhật 31/08/2023

Kênh hỗ trợ