1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R109.01_01/04/2021
  5. Kế toán muốn lựa chọn rõ ràng khi in báo cáo chi tiết theo học sinh hay tổng hợp theo lớp

Kế toán muốn lựa chọn rõ ràng khi in báo cáo chi tiết theo học sinh hay tổng hợp theo lớp

  • Từ phiên bản R109.01: Bổ sung Tùy chọn in báo cáo theo học sinh hay tổng hợp theo lớp giúp kế toán lựa chọn rõ ràng khi in báo cáo.

Các bước thực hiện:

Bổ sung tùy chọn trên các báo cáo sau:

  1. Danh sách thu tiền
  2. Danh sách học sinh chưa thu tiền
  3. Ghi nhận số buổi sử dụng
  4. Danh sách đăng ký khoản thu
Cập nhật 01/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ