1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R109.01_01/04/2021
  5. PGD, SGD muốn kiểm soát các đơn vị trường sử dụng mã thống kê đã ban hành

PGD, SGD muốn kiểm soát các đơn vị trường sử dụng mã thống kê đã ban hành

  • Từ phiên bản R109.01: Bổ sung biểu đồ Theo dõi mã thống kê Khoản thu đã ban hành trên màn hình Tổng quan giúp PGD, SGD dễ dàng kiểm soát các đơn vị cấp dưới sử dụng mã thống kê đã ban hành đó.

Các bước thực hiện:

  1. Cán bộ Phòng/Sở đăng nhập vào phần mềm, vào phân hệ Khoản thu.
  2. Tại màn hình Tổng quan, PGD/SGD dễ dàng Theo dõi mã thống kê Khoản thu đã ban hành.
    Lưu ý: Nhấn vào đây để lựa chọn các cấp học cần theo dõi.

Cập nhật 01/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ