1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R109.01_01/04/2021
 5. Kế toán mong muốn trên danh sách thu tiền thể hiện rõ số lượng thực tế để phụ huynh nhanh chóng kiểm tra

Kế toán mong muốn trên danh sách thu tiền thể hiện rõ số lượng thực tế để phụ huynh nhanh chóng kiểm tra

 • Trước phiên bản R109.01: Trên danh sách thu tiền chỉ hiển thị số lượng đăng ký tháng trước, số tiền hoàn trả nhưng lại không có số lượng thực tế. Khi đến thu tiền, phụ huynh tự nhẩm số lượng thực tế sử dụng để kiểm tra lại. Việc này khiến phụ huynh lẫn kế toán mất thời gian thực hiện.
 • Từ phiên bản R109.01: Bổ sung thông tin số lượng Mua mới trên danh sách thu tiền giúp phụ huynh nhanh chóng kiểm tra.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\ Danh sách thu tiền
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu/nhóm khoản thu  tương ứng với đợt thu đã chọn.
 4. Khai báo các thông tin cần in báo cáo
 5. Tại mục Tùy chọn in:
  • Tích chọn Hiển thị “Mua mới” của khoản hoàn trả nếu muốn hiển thị rõ số lượng thực tế đã sử dụng.
 6. Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 7. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Xem hướng dẫn chi tiết in Danh sách thu tiền tại đây.

Cập nhật 01/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ