1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Vì sao điểm tổng kết trên sổ điểm của giáo viên bộ môn và bảng Tổng hợp kết quả học tập khác nhau?

Vì sao điểm tổng kết trên sổ điểm của giáo viên bộ môn và bảng Tổng hợp kết quả học tập khác nhau?

Nội dung

Trả lời

 • Trường hợp xảy ra do giáo viên bộ môn thực hiện thay đổi điểm thành phần sau khi GVCN/Quản trị hệ thống thực hiện tổng kết điểm số.
 • Để khắc phục tình trạng này, GVCN/Quản trị hệ thống cần thực hiện tổng kết lại cho học sinh có thay đổi hoặc cả lớp như sau:
  1. Vào Học tập rèn luyện\Tổng hợp kết quả học tập.
  2. Chọn Tính lại kết quả tổng kết.
  3. Lựa chọn Tính lại cho cả lớp hoặc Tính lại cho một số học sinh bằng cách chọn vào ô tương ứng. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 17/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ