1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Vì sao tôi không tìm thấy Giáo viên để phân công giảng dạy?

Vì sao tôi không tìm thấy Giáo viên để phân công giảng dạy?

Nội dung

Trả lời

Màn hình phân công giảng dạy chỉ hiển thị các Giáo viên có trạng thái là Đang làm việc. Vì vậy, nếu không tìm thấy Giáo viên trên danh sách phân công giảng dạy, Anh/Chị cần kiểm tra trên danh mục Cán bộ, Giáo viên để chắc chắn hồ sơ Giáo viên đã được thêm vào chương trình và có trạng thái là Đang làm việc.

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ