Tôi không lập được phiếu đi chợ?

Trả lời

Anh/Chị cần lập thực đơn và số lượng trẻ ăn bán trú ngày hôm đó trước khi lập phiếu đi chợ.

Các bước thực hiện

  1. Lập thực đơn/Thực đơn tuần
  2. Lập phiếu đi chợ

Lưu ý: Để lưu được phiếu đi chợ, anh/chị cần nhập số lượng trẻ ăn bán trú ngày hôm đó.

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ