1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Làm thế nào để nhập chính xác số lượng thực phẩm cần mua?

Làm thế nào để nhập chính xác số lượng thực phẩm cần mua?

Nội dung

Trả lời

Đối với một số loại thực phẩm có nguy cơ bị hỏng, dập trong quá trình vận chuyển, bảo quẩn, chế biến, cán bộ cấp dưỡng có thể tính mức mua dự phòng bằng cách nhập tỷ lệ thải bỏ khi thêm thực phẩm. Số lượng thực phẩm cần mua sẽ được tính theo công thức:
Số lượng thực phẩm cần mua = Số lượng * (1+ %thải bỏ)

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ