1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi có thể lập kế hoạch cho các hoạt động đặc thù của trường (không có sẵn trên chương trình) không?

Tôi có thể lập kế hoạch cho các hoạt động đặc thù của trường (không có sẵn trên chương trình) không?

Trả lời: Anh/Chị vui lòng thực hiện cập nhật các hoạt động diễn ra tại trường theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ