1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Vì sao tôi không lưu được phân công giảng dạy?

Vì sao tôi không lưu được phân công giảng dạy?

Contents

Trả lời

Anh/Chị không lưu được phân công giảng dạy là do Giáo viên phụ trách/hỗ trợ đang được phân công giảng dạy tại nhiều lớp.
Trong trường hợp này, Anh/Chị vui lòng kiểm tra và thực hiện phân công lại cho giáo viên/lớp đó

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ