1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Vì sao tôi không xóa được hồ sơ trẻ không còn học tại trường?

Vì sao tôi không xóa được hồ sơ trẻ không còn học tại trường?

Nội dung

Trả lời

  • Để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trước thời điểm có học sinh biến động, khi xóa hồ sơ của các học sinh đã phát sinh thông tin khác trên phần mềm (VD: điểm danh, kết quả cân đo), phần mềm hiển thị thông báo như sau:
  • Anh/chị chuyển trạng thái trong phần hồ sơ học sinh theo hướng dẫn sau:
  1. Vào Quản lý trẻ, chọn Hồ sơ trẻ.
  2. Tích chọn học sinh nghỉ học/chuyển trường, nhấn Sửa.
  3. Tại mục Thông tin học tập, chuyển Trạng thái từ Đang học thành Đã thôi học.
  4. Khai báo Ngày thôi học và nhấn Lưu để cập nhật thông tin trẻ.
Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ