1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Vì sao tôi không xóa được hồ sơ trẻ không còn học tại trường?

Vì sao tôi không xóa được hồ sơ trẻ không còn học tại trường?

Nội dung

Trả lời

Để đảm bảo tính chính xác của các thông tin trước thời điểm có học sinh biến động, bạn không thể xóa hồ sơ của các học sinh phát sinh thông tin khác trên phần mềm (VD: điểm danh, kết quả cân đo).
Để không theo dõi các học sinh này, chuyển trạng thái trong phần hồ sơ

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ