1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Mầm non
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Muốn cập nhật ảnh hồ sơ cho toàn trường thì làm thế nào?

Muốn cập nhật ảnh hồ sơ cho toàn trường thì làm thế nào?

Cách 1: Thêm ảnh vào hồ sơ của từng trẻ (phù hợp với trường hợp chỉ cần thêm ảnh cho 1 trẻ)

Bước 1: Trên danh sách Hồ sơ trẻ, tìm chọn học sinh cần cập nhật ảnh và nhấn Sửa.

Bước 2: Nhấn nút Chọn ảnh và chọn ảnh học sinh đã được lưu tại thiết bị và nhấn Open để thêm ảnh.

Cách 2: Cập nhật ảnh hàng loạt (phù hợp với trường hợp cần cập nhật cho nhiều trẻ)

Trong trường hợp cần cập nhật cho nhiều trẻ, anh/chị thực hiện chức năng Cập nhật ảnh hàng loạt theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 29/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ