Giáo viên làm thế nào để có thể ghi nhận/sửa điểm cho học sinh?

Giáo viên muốn ghi nhận điểm cho học sinh thì có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

 1. Chạm vào ứng dụng SISAP trên điện thoại. Chạm vào ảnh đại diện trên thanh menu để chuyển tới màn hình Nghiệp vụ giáo viên.
 2. Chọn Sổ điểm. Chọn lớp học, học kỳ cần nhập điểm
 3. Tại đây ứng dụng đã lấy lên danh sách lớp. Anh/chị thực hiện chọn con điểm cần nhập: Điểm thường xuyên, Điểm giữa kỳ, Điểm cuối kỳ
 4. Nhập điểm nhanh cho cả lớp:
  • Chạm Nhập điểm.
  • Chạm lần lượt vào ô tròn để nhập điểm cho từng học sinh.
   Lưu ý: Anh/chị nên nhập điểm có 1 chữ số thập phân như 8.5, 9.0 để nhập điểm nhanh hơn.
 5. Nhập điểm cho từng học sinh
   • Chạm vào biểu tượng “cây bút” tại tên học sinh cần nhập điểm
   • Nhập điểm vào từng ô và nhấn Ghi
 6. Để sửa điểm cho học sinh thầy cô chạm vào Sửa, nhấn vào biểu tượng “cây bút” tại tên học sinh cần sửa điểm.
  Chọn và nhập lại tên muốn sửa.
  Trường hợp muốn xóa con điểm, anh/chị chọn và chạm biểu tượng “xóa” tại con điểm muốn xóa

Lưu ý:

 • Với những môn nhận xét thì anh/chị cũng thực hiện tương tự, tại phần nhập điểm anh/chị chọn nhận xét tương ứng là Đạt hay Không đạt.
 • Có thể tìm nhanh tên học sinh muốn nhập điểm bằng cách nhấn biểu tượng  và nhập tên của học sinh đó.
Cập nhật 02/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ