1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R100
  5. MISA mong muốn toàn bộ khách hàng chuyển lên sử dụng phân hệ khoản thu mới để dễ dàng hỗ trợ khách hàng

MISA mong muốn toàn bộ khách hàng chuyển lên sử dụng phân hệ khoản thu mới để dễ dàng hỗ trợ khách hàng

  • Từ phiên bản R100: MISA đã phát hàng sản phẩm MISA QLTH – KHOẢN THU mới, toàn bộ cải tiến sẽ chỉ được cập nhật trên QLTH KHOẢN THU mới, không còn cập nhật trên QLTH KHOẢN THU cũ. MISA mong muốn toàn bộ khách hàng chuyển lên sử dụng phân hệ khoản thu mới để dễ dàng hỗ trợ.

Các bước thực hiện:

  1. Khi khách hàng đăng nhập vào MISA QLTH – KHOẢN THU cũ, vào Thiết lập\Khởi tạo năm học mới
  2. Phần mềm hiển thị thông báo yêu cầu khách hàng chuyển sang MISA QLTH – KHOẢN THU mới để tiếp tục sử dụng sản phẩm QLTH – KHOẢN THU của MISA.
  3. Nhấn Đồng ý để Khởi tạo năm học trên MISA QLTH – KHOẢN THU mới

Xem hướng dẫn khởi tạo năm học mới trên phần mềm MISA QLTH – KHOẢN THU mới tại đây

Xem hướng dẫn sử dụng MISA QLTH – KHOẢN THU mới tại đây

Theo dõi những cải tiến nổi bật trên phần mềm MISA QLTH KHOẢN THU mới tại đây

Cập nhật 22/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ