1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R98
  5. Giáo viên mong muốn sửa được kết quả điểm danh trong quá khứ của các học sinh biến động

Giáo viên mong muốn sửa được kết quả điểm danh trong quá khứ của các học sinh biến động

  • Trước phiên bản R98: Sau khi học sinh được ghi nhận biến động bù (thời điểm ghi nhận sau thời điểm biến động thực tế) thì sẽ được theo dõi điểm danh ở lớp mới, kết quả điểm danh trước khi ghi nhận biến động sẽ được theo dõi ở lớp cũ. Tuy nhiên khi giáo viên nhập sai kết quả điểm danh trong khoảng thời gian từ thời điểm học sinh biến động đến khi được ghi nhận trên phần mềm thì phần mềm không cho phép sửa kết quả điểm danh của học sinh biến động đó ở lớp cũ. Việc này dẫn đến việc kết quả điểm danh bị sai so với thực tế.
  • Từ phiên bản R98: Phần mềm cho phép sửa kết quả điểm danh trong quá khứ của các học sinh biến động.

Chi tiết các bước thực hiện:

  1. Vào Hồ sơ\Biến động, thực hiện ghi nhận biến động học sinh.
  2. Nhấn Lưu
  3. Sau khi hoàn tất ghi nhận học sinh chuyển lớp thì hồ sơ của học sinh chuyển lớp đã được chuyển sang lớp mới và mặc định đứng cuối danh sách lớp.

Lưu ý: GV có thể chỉnh sửa kết quả điểm danh của học sinh biến động ở lớp cũ nếu nhập sai kết quả điểm danh trong khoảng thời gian từ thời điểm học sinh biến động đến khi được ghi nhận trên phần mềm. Ví dụ: GV có thể thực hiện chỉnh sửa kết quả điểm danh của những ngày trước ngày ghi nhận biến động 8/8/2020 của học sinh Lê Quốc Bảo ở lớp cũ 7.1

Chi tiết các bước ghi nhận biến động học sinh xem tại đây.

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ