1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Học sinh
  5. Bài tập đã hết hạn nộp học sinh có làm tiếp và nộp được không?

Bài tập đã hết hạn nộp học sinh có làm tiếp và nộp được không?

Trả lời:

  • Đối với bài tập đã quá hạn nộp, học sinh vẫn có thể làm bài và nộp cho giáo viên. Tuy nhiên giáo viên sẽ ghi nhận thời gian nộp bài của học sinh là quá hạn.
  • Tại mục Bài tập, chọn Làm bài tại bài tập đã quá hạn mà học sinh muốn tiếp tục làm bài.
  • Sau đó tiến hành làm bài theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 19/05/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ