Tra cứu phân phối chương trình

1. Mục đích

Giúp cán bộ quản lý Phòng giáo dục có thể dễ dàng tra cứu được phân phối chương trình sau khi Ban hành PPCT

 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Vào phân hệ Học sinh\Phân phối chương trình\Tra cứu PPCT đã ban hành
2. Lựa chọn Khối lớp, Môn học và Trạng thái phân phối chương trình muốn tra cứu. Nhấn Tra cứu.

Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn biểu tượng để xem chi tiết phân phối chương trình đã được ban hành.

 

Cập nhật 23/05/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ