1. Trang chủ
  2. Ôn tập
  3. Học sinh
  4. Kiểm tra trực tuyến
  5. Học sinh làm thế nào để xem kết quả kỳ đánh giá/ bài kiểm tra của mình?

Học sinh làm thế nào để xem kết quả kỳ đánh giá/ bài kiểm tra của mình?

Làm bài từ đề giáo viên tải lên

  • Khi giáo viên chấm bài và gửi điểm, học sinh nhận được kết quả bài kiểm tra bằng cách nhấn vào thông báo trên chương trình. Tại đây, học sinh nhận được điểm bài kiểm tra giáo viên đã chấm, nhận xét của giáo viên về bài làm, số câu đúng/sai/chưa làm trong bài.
  • Học sinh nhấn vào Xem chi tiết bài làm để xem chi tiết bài chữa, đáp án để hiểu bài sâu hơn
Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ