1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Học sinh
 4. Kiểm tra trực tuyến
 5. Học sinh làm thế nào để tham gia kỳ đánh giá/bài kiểm tra?

Học sinh làm thế nào để tham gia kỳ đánh giá/bài kiểm tra?

Khi được giáo viên giao đề, học sinh nắm bắt được danh sách các bài kiểm tra tại phần Lớp học. Danh sách bài kiểm tra bao gồm thông tin: môn, thời gian diễn ra, trạng thái bài kiểm tra: đã kết thúc, đang diễn ra, chưa diễn ra.

 • Với những bài kiểm tra Chưa diễn ra, học sinh chỉ có thể xem thông tin chung về bài thi đó bao gồm: Tên bài kiểm tra, Thời gian mở đề, Số câu hỏi, Thời gian làm bài
  Học sinh vào phòng chờ sẵn để đợi đến thời gian làm bài bằng cách nhấn Vào phòng chờ
  Khi giáo viên đã mở đề, học sinh có thể bắt đầu làm bài bằng cách nhấn Làm bài
 • Với những bài kiểm tra Đã kết thúc học sinh xem được kết quả bài kiểm tra (khi giáo viên đã chấm và gửi điểm).
 • Với những bài kiểm tra Đang diễn ra, học sinh nhấn vào Làm bài để bắt đầu làm bài kiểm tra hoặc nắm bắt thông tin bài Đã nộp.

Làm bài trực tiếp từ đề giáo viên tự soạn

Dựa vào thiết lập của thầy cô, bài kiểm tra được hiển thị 1 trong 2 cách để học sinh làm bài: Theo từng câu hoặc Theo danh sách.

Học sinh làm bài theo dạng hiển thị từng câu
 1. Học sinh nhấn trực tiếp vào số thứ tự từng câu để làm hoặc nhấn vào mũi tên để di chuyển sang câu khác.
  Để kiểm soát thời gian làm bài, học sinh sẽ theo dõi thời gian còn lại tính cho đến thời điểm bài kiểm tra kết thúc. Trên thanh tiến độ hiển thị số câu học sinh đã làm trên tổng số câu của bài.
 2. Với những câu đã làm nhưng chưa chắc chắn, học sinh có thể đánh dấu để xem lại bằng cách nhấn vào Cần xem lại ở câu tương ứng. Đồng thời học sinh nắm bắt được số câu đã làm, chưa làm.
 3. Trong thời gian làm bài kiểm tra, nếu học sinh vào các trình duyệt khác, chương trình sẽ hiển thị thông báo.
 4. Sau khi hoàn thiện bài, học sinh có thể soát lại bằng cách nhấn vào Soát bài để kiểm tra toàn bộ bài và sửa lại nếu cần. Học sinh nhấn Nộp bài để nộp bài trước khi hết giờ hoặc bài sẽ tự động nộp khi giáo viên đóng đề hay hết giờ.
Học sinh làm bài theo dạng danh sách
 1. Chương trình sẽ hiển thị tất cả các câu trong bài kiểm tra, học sinh có thể làm theo thứ tự bất kỳ bằng cách di chuột lên/xuống. Để kiểm soát thời gian làm bài, học sinh sẽ theo dõi thời gian còn lại tính cho đến thời điểm bài kiểm tra kết thúc. Trên thanh tiến độ hiển thị số câu học sinh đã làm trên tổng số câu của bài.
 2. Với những câu đã làm nhưng chưa chắc chắn, học sinh có thể đánh dấu để xem lại bằng cách nhấn vào Cần xem lại ở câu tương ứng. Đồng thời học sinh nắm bắt được số câu đã làm, chưa làm.
 3. Sau khi hoàn thiện bài, học sinh có thể soát lại bằng cách nhấn vào Soát bài để kiểm tra toàn bộ bài và sửa lại nếu cần. Học sinh nhấn Nộp bài để nộp bài kiểm tra trước khi hết giờ hoặc bài sẽ tự động nộp khi giáo viên đóng đề hay hết giờ.

Làm bài từ đề giáo viên tải lên

 1. Khi giáo viên tải đề lên, học sinh nhập lần lượt từng đáp án theo câu hỏi tương ứng trong đề kiểm tra.Đồng thời khi học sinh làm bài, chương trình sẽ tự động cập nhật Tiến độ làm bài. Để kiểm soát thời gian làm bài, học sinh sẽ theo dõi thời gian còn lại tính cho đến thời điểm bài kiểm tra kết thúc.
 2. Sau khi hoàn thiện bài, học sinh nhấn Nộp bài để nộp bài kiếm tra trước khi hết giờ hoặc bài sẽ tự động nộp khi giáo viên đóng đề hay hết giờ.
Cập nhật 12/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ