1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R116_30/07/2021
 5. Kế toán mong muốn tùy chỉnh khoảng cách giữa tiêu đề người ký và họ tên người ký đủ rộng để ký

Kế toán mong muốn tùy chỉnh khoảng cách giữa tiêu đề người ký và họ tên người ký đủ rộng để ký

 • Trước phiên bản R116: Trên một số báo cáo, khoảng cách giữa tiêu đề người ký và tên người ký quá nhỏ, kế toán phải xuất các báo cáo ra rồi chỉnh sửa thủ công, gây mất thời gian.
 • Từ phiên bản R116: Kế toán có thể thực hiện tùy chỉnh khoảng cách giữa tiêu đề người ký và tên người ký trên báo cáo tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Đối với báo cáo tùy chỉnh, anh/chị có thể chủ động tùy chỉnh khoảng cách tiêu đề người ký và tên người ký như sau:
  • Tại màn hình Thiết lập chung, anh/chị có thể thiết lập các định dạng chung cho báo cáo như: Tên mẫu, Tiêu đề báo cáo, Phông chữ, cỡ chữ, Khổ giấy, Căn lề và tùy chỉnh hiển thị chân chữ ký.
  • Tại màn hình Tùy chỉnh chi tiết, anh/chị có thể thiết lập tùy chỉnh thông tin được hiển thị trên mỗi vùng nội dung và điều chỉnh cỡ chữ phù hợp. Tích chọn để hiển thị các trường thông tin tương ứng và bỏ tích chọn đối với các thông tin muốn ẩn.
  • Chọn vùng chân chữ ký để tùy chỉnh. Nhập Số chữ ký tối đa trên 1 dòng và Kích thước vùng ký theo nhu cầu của đơn vị.

  • Sau khi tùy chỉnh xong, nhấn In để in báo cáo, nhấn Lưu mẫu để lưu lại mẫu báo cáo.

2. Đối với các báo cáo khác, chương trình đã tự động giãn cách khoảng cách tiêu đề người ký và tên người ký, giúp anh chị không cần xuất ra file excel để chỉnh sửa thêm.

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ