Kế hoạch mượn

Mục đích

Giúp giáo viên quản lý thiết bị dễ dàng theo dõi được kế hoạch mượn thiết bị/kho phòng do mình phụ trách theo từng thời gian cụ thể. Đồng thời giáo viên quản lý thiết bị có thể chỉnh sửa, xóa các phiếu đăng ký mượn hay lập kế hoạch mượn cho giáo viên.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Theo dõi kế hoạch mượn

I. Theo dõi kế hoạch mượn
 1. Vào Mượn trả/Kế hoạch mượn. Tại đây anh/chị dễ dàng theo dõi các phiếu đăng ký mượn của toàn trường/từng giáo viên theo thời gian cụ thể.
 2. Anh/chị chỉnh sửa lại thông tin trên phiếu mượn bằng cách nhấn biểu tượng cây bút màu xanh.
 3. Hoặc xóa thông tin phiếu mượn bằng cách nhấn biểu tượng thùng rác.
 4. Nhấn vào tên giáo viên để hiển thị kế hoạch mượn thiết bị/kho phòng tương ứng.

II. In các danh sách/báo cáo

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

1. Danh sách thiết bị đã mượn
1. Danh sách thiết bị đã mượn

Giúp giáo viên quản lý thiết bị in danh sách thiết bị đã mượn để đưa giáo viên mượn ký xác nhận và lưu trữ theo quy định quản lý của nhà trường.

 1. Vào Mượn trả/Kế hoạch mượn. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Danh sách thiết bị đã mượn
 2. Khai báo các tham số để in báo cáo:
  • Năm: Phần mềm đang mặc định năm học hiện tại trên phần mềm, anh/chị có thể lựa chọn năm học khác bằng cách nhấn biểu tượng mũi tên.
  • In theo:
   • Tùy chọn tuần trong năm: in theo tuần, chọn tuần cần in báo cáo
    Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý
   • Tất cả tuần trong năm: in tất cả phiếu mượn thuộc tất cả các tuần trong năm
    Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý

2. Danh sách đăng ký sử dụng thiết bị
2. Danh sách Đăng ký sử dụng thiết bị

Giúp giáo viên quản lý thiết bị in danh sách đăng ký sử dụng thiết bị để lưu trữ thông tin đăng ký làm bằng chứng đối chiếu và kiểm tra theo yêu cầu của thanh tra.

 1. Vào Mượn trả/Kế hoạch mượn. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Đăng ký sử dụng thiết bị
 2. Khai báo các tham số để in báo cáo:
  • Năm: Phần mềm đang mặc định năm học hiện tại trên phần mềm, anh/chị có thể lựa chọn năm học khác bằng cách nhấn biểu tượng mũi tên.
  • In theo:
   • Tùy chọn tuần trong năm: in theo tuần, chọn tuần cần in báo cáo
    Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý
   • Tất cả tuần trong năm: in tất cả phiếu mượn thuộc tất cả các tuần trong năm
    Chọn danh sách giáo viên hiển thị trên báo cáo. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ