1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-BC04: Tổng hợp số liệu phòng đọc

TV-BC04: Tổng hợp số liệu phòng đọc

Mục đích
Giúp CBTV tổng hợp số lượt bạn đọc tại chỗ theo từng tháng, theo đối tượng học sinh, giáo viên hoặc loại sách được mượn để báo cáo tình hình sử dụng thư viện chi tiết cho hiệu trưởng, PGD/SGD

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC04: Tổng hợp số liệu phòng đọc
 2. Nhấp đúp chuột vào tên báo cáo hoặc nhấn Xem
 3. Chọn các tham số báo cáo:
  • Thời gian: Lựa chọn khoảng thời gian cần thống kê danh sách. CBTV có thể lựa chọn thống kê theo tháng hoặc khoảng thời gian bất kỳ.
  • Tiêu đề: Tên của danh sách do CBTV đặt
 1. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ