1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-S05: Sổ mượn sách của học sinh

TV-S05: Sổ mượn sách của học sinh

Mục đích
Giúp CBTV nhanh chóng in được danh sách sổ mượn sách của học sinh.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S05: Sổ mượn sách của học sinh
 2. Nhấp đúp chuột vào tên báo cáo hoặc nhấn Xem
 3. Chọn các tham số báo cáo:
  • Thời gian: Lựa chọn khoảng thời gian cần thống kê danh sách. CBTV có thể lựa chọn thống kê theo tháng hoặc khoảng thời gian bất kỳ.
  • Tiêu đề: Tên của danh sách do CBTV đặt
  • Hiển thị: Lựa chọn thống kê theo chi tiết từng học sinh hoặc thống kê theo lớp
   • Trường hợp CBTV lựa chọn hiển thị theo Học sinh: Tích chọn hình thức sắp xếp thứ tự danh sách thống kê theo Lớp hoặc Tên bạn đọc.
   • Trường hợp CBTV lựa chọn hiển thị theo Lớp: Nhấn vào đây và Tích chọn danh sách lớp muốn đưa vào báo cáo.
 1. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ