1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Báo cáo
 4. TV-BC02: Danh sách chi tiết học sinh, giáo viên mượn đọc tại chỗ

TV-BC02: Danh sách chi tiết học sinh, giáo viên mượn đọc tại chỗ

Mục đích
Giúp CBTV nhanh chóng thống kê, ghi nhận đọc tại chỗ chi tiết theo bạn đọc, sách mượn để đánh giá hiệu quả thư viện

Các bước thực hiện:

 1. Chọn Thư viện\Báo cáo\ TV-BC02: Danh sách chi tiết học sinh, giáo viên mượn đọc tại chỗ
 2. Nhấp đúp chuột vào tên báo cáo hoặc nhấn Xem
 3. Chọn các tham số báo cáo:
  • Thời gian: Lựa chọn khoảng thời gian cần thống kê danh sách. CBTV có thể lựa chọn thống kê theo tháng hoặc khoảng thời gian bất kỳ.
  • Tiêu đề: Tên của danh sách do CBTV đặt
  • Đối tượng: CBTV có thể thống kê danh sách bạn đọc tại chỗ theo học sinh hoặc giáo viên hoặc cả 2 tùy theo nhu cầu.
 4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
Cập nhật 15/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ