1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Phòng/Sở giáo dục
 4. Hướng dẫn sử dụng
 5. Quản lý Tuyển sinh
 6. Đăng thông báo tuyển sinh/thông tin chỉ đạo lên cổng tuyển sinh

Đăng thông báo tuyển sinh/thông tin chỉ đạo lên cổng tuyển sinh

Mục đích

Giúp PGD đăng kế hoạch tuyển sinh tổng hợp của cả quận/huyện lên cổng thông tin tuyển sinh để thông báo cho các trường.

Các bước thực hiện

 1. Vào Tuyển sinh\Đăng tin
 2. Để đăng kế hoạch tuyển sinh tổng hợp cho cả quạn/huyện, chọn Thêm mới
 3. Nhập Tên bài đăng, nhấn vào đây để tải văn bản cần đăng, nhấn Xác nhận
 4. Nhấn Đăng tin, ngay lập tức thông tin tuyển sinh sẽ được lấy lên phần thông báo của PGD theo khu vực/quận, huyện tương ứng trên cổng thông tin tuyển sinh.

 5. Trường hợp anh/chị muốn bổ sung thêm văn bản lên phần mềm thì nhấn Thêm bài đăng và thực hiện khai báo tên văn bản cần đăng tải. Nhấn Xác nhận.
  Sau đó thực hiện kéo thả file đính kèm của văn bản lên phần mềm, nhấn Cập nhật
Cập nhật 28/11/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ