Danh sách học sinh trúng tuyển cấp PGD/SGD

Mục đích

Giúp PGD/SGD xem và duyệt danh sách học sinh tuyển sinh trực tuyến khi nhà trường nộp lên.

Các bước thực hiện

  1. Vào Tuyển sinh\Báo cáo\Danh sách trúng tuyển
  2. Khai báo tham số trên báo cáo
    • Thông tin năm học
    • Phạm vi
  3. Nhấn Đồng ý,
Cập nhật 17/11/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ