1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R102_15/11/2020
  5. Kế toán mong muốn xóa được hóa đơn có sai sót để phản ánh đúng thông tin phát sinh tại đơn vị

Kế toán mong muốn xóa được hóa đơn có sai sót để phản ánh đúng thông tin phát sinh tại đơn vị

  • Từ phiên bản R102: Cho phép kế toán xóa được hóa đơn có sai sót để phản ánh đúng thông tin phát sinh tại đơn vị.

Các bước thực hiện:

Để thực hiện xóa bỏ hóa đơn sai sót, anh/chị thực hiện như sau:

Bước 1: Lập biên bản hủy hóa đơn trên phần mềm meInvoice

Bước 2: Xóa bỏ hóa đơn sai sót

Xem hướng dẫn các bước xóa hóa đơn tại đây

 

Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ