1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R102_15/11/2020
 5. Kế toán mong muốn nhanh chóng khai báo SĐT phụ huynh khi kích hoạt tài khoản SISAP

Kế toán mong muốn nhanh chóng khai báo SĐT phụ huynh khi kích hoạt tài khoản SISAP

 • Trước phiên bản R102: Để sử dụng SISAP nhận thông tin khoản thu, kế toán thực hiện khai báo thông tin học sinh, tính số tiền phải nộp trên phân hệ Khoản thu. Sau đó thực hiện khai báo tài khoản phụ huynh có sẵn để nhập số điện thoại của từng phụ huynh. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian và thao tác để thực hiện.
 • Từ phiên bản R102: Bổ sung thông tin số điện thoại phụ huynh vào hồ sơ học sinh phân hệ Khoản thu, tính năng lấy thông tin phụ huynh từ hồ sơ học sinh khi kết nối với phân hệ khoản thu giúp kế toán nhanh chóng khai báo số điện thoại phụ huynh kích hoạt tài khoản SISAP.

Các bước thực hiện:

 1. Bổ sung thông tin số điện thoại phụ huynh vào hồ sơ học sinh phân hệ Khoản thu.
 2. Lấy thông tin tài khoản phụ huynh từ hồ sơ học sinh

  • Nhấn biểu tượng tiện ích, chọn lấy thông tin phụ huynh từ hồ sơ học sinh.
  • Lựa chọn phạm vi lấy thông tin: Toàn trường, khối, Lớp
  • Nhấn Xác nhận, hệ thống tự động sinh thông tin phụ huynh: Tên, số điện thoại lên trang Quản lý phụ huynh.
Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ