1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R102_15/11/2020
 5. Kế toán muốn nhanh chóng biết số lượng đăng ký các khoản thu của toàn trường để báo cáo cho Ban giám hiệu hoặc đối chiếu với các bên liên quan

Kế toán muốn nhanh chóng biết số lượng đăng ký các khoản thu của toàn trường để báo cáo cho Ban giám hiệu hoặc đối chiếu với các bên liên quan

 • Từ phiên bản R102: Phần mềm cho phép kế toán xem được số lượng đăng ký các khoản thu của toàn trường để báo cáo cho Ban giám hiệu hoặc đối chiếu với các bên liên quan.

Các bước thực hiện:

Bổ sung xem tổng số lượng đăng ký của toàn trường tại màn hình Đăng ký khoản thu
 1. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu
 2. Nhấn vào đây để xem tổng số lượng đăng ký của toàn trường
Bổ sung danh sách đăng ký khoản thu
 1. Vào Lập kế hoạch thu\Đăng ký khoản thu
 2. Nhấn vào biểu tượng máy in, khai báo các tham số trên báo cáo

  • Lựa chọn Phạm vi (Toàn trường, Khối, Lớp),
  • Xem theo, chọn Nhóm khoản thu, khoản thu cần in
  • Thiết lập các Tùy chọn in
 3. Nhấn Đồng ý
Cập nhật 12/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ