1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R102_15/11/2020
  5. Kế toán mong muốn nhanh chóng thu tiền của học sinh để tiết kiệm thời gian thu tiền

Kế toán mong muốn nhanh chóng thu tiền của học sinh để tiết kiệm thời gian thu tiền

  • Từ phiên bản R102: Cải tiến tính năng thu tiền giúp kế toán nhanh chóng thu tiền của học sinh để tiết kiệm thời gian thu tiền.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Khoản thu\Quản lý thu\Thu tiền
  2. Để bắt đầu thu tiền, anh/chị lựa chọn Mô hình thu tiền và thời gian cấp hóa đơn (trường hợp nhà trường thiết lập có sử dụng hóa đơn), nhấn Bắt đầu sử dụng

 Thu theo lớp

Cải tiến tính năng thu tiền theo lớp

Xem hướng dẫn thu theo lớp tại đây

Thu theo học sinh

Chọn Thu theo học sinh

Xem hướng dẫn thu theo học sinh tại đây

Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ