1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R102_15/11/2020
 5. Kế toán mong muốn dễ dàng sử dụng được số tiền thu thừa tháng trước để thanh toán số tiền phải thu tháng này

Kế toán mong muốn dễ dàng sử dụng được số tiền thu thừa tháng trước để thanh toán số tiền phải thu tháng này

 • Trước phiên bản R102: Để sử dụng được số tiền thu thừa tháng trước, kế toán thực hiện Thu theo học sinh\Sửa\nhập số tiền phụ huynh nộp thêm tháng này vào ô Số tiền. Phần tự động tính lại số Thực thu = Số tiền nộp thêm  + Số dư tháng trước. Tuy nhiên, kế toán đang hiểu nhầm số tiền Thực thu là số tiền thực tế thu thêm của phụ huynh. Việc này khiến kế toán thao tác sai trên phần mềm dẫn đến sai sót số liệu.
 • Từ phiên bản R102: Sửa lại tên gọi của các ô trên màn hình Thu tiền theo học sinh, giúp kế toán dễ dàng sử dụng được số tiền thu thừa tháng trước để thanh toán số tiền phải thu tháng này.

Các bước thực hiện:

 1. Trường hợp học sinh có phát sinh thu thừa, thiếu, nhấn Xem chi tiết

  • Phần mềm tự động sử dụng số tiền thu thừa tháng trước (Số dư đầu kỳ) (nếu có) để thanh toán số phải thu tháng này.
  • Trường hợp phụ huynh thay đổi số lượng đăng ký, anh/chị nhập lại số lượng tại cột SL. Phần mềm tự động tính lại số tiền Thực thu, Số còn phải thu
  • Trường hợp phụ huynh thông báo đăng ký/không đăng ký khoản thu tự nguyện bất kỳ trong quá trình thu tiền, anh/chị thực hiện thay đổi trạng thái đăng ký đối với những khoản thu đó và nhập lại số lượng đăng ký tại cột SL.
   Lưu ý: Nếu phụ huynh không tiếp tục đăng ký khoản thu đó thì anh/chị nhập số lượng đăng ký tại cột số lượng là 0
  • Nhập số tiền đã nhận của phụ huynh, phần mềm tự động tính số tiền cần trả lại hoặc còn thiếu.
  • Tích chọn Trả lại tiền thừa/Số dư cuối kỳ (nếu có) nếu không muốn/muốn sử dụng tiền thừa tháng này để thanh toán cho tháng sau.
  • Nhập Ngày thu
  • Phần mềm mặc định Hình thức thu theo hình thức thu anh/chị thiết lập từ trước tuy nhiên anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa (nếu cần).
   Với hình thức Thu chuyển khoản, anh/chị lựa chọn ngân hàng.
 2. Nhấn Thu tiền (hoặc F8) hoặc Thu tiềnIn (F9) để thu tiền đồng thời in chứng từ thu tiền.

Xem hướng dẫn thu tiền theo học sinh tại đây

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ